ΑΚΙΝΗΤΑ - REAL ESTATE

Home \ ΑΚΙΝΗΤΑ – REAL ESTATE

ΑΚΙΝΗΤΑ – REAL ESTATE

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται στο Δίκαιο των Ακινήτων.

Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια Νομικών Ελέγχων Τίτλων Ακίνητης Περιουσίας ενώπιον Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων και Γραφείων Κτηματογράφησης.

Καινοτομούμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσω της σύνταξης λεπτομερούς Νομικής Εκθέσεως σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων αυτών και μέσω της παροχής εξειδικευμένων Νομικών συμβουλών για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης τους.

Εκπροσωπούμε Νομικά Εταιρείες Μεσιτών Ακινήτων – Real Estate. Κατευθύνουμε τους Μεσίτες Νομικά, πάντα προς το συμφέρον των πελατών τους.

Συντάσσουμε Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν έννομες σχέσεις επί ακινήτων (ενδεικτικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μισθώσεως, Ιδιωτικά Συμφωνητικά προκαταβολής για αγοραπωλησία ακινήτων κλπ).

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον Συμβολαιογράφων, αναφορικά με τη σύνταξη, επεξεργασία και παράσταση κατά τη σύναψη των αγοραπωλητηρίων Συμβολαίων τους.

Αναλαμβάνουμε τις καταχωρήσεις των αγοραπωλητηρίων Συμβολαίων στα κατά τόπον αρμόδια Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία και Γραφεία Κτηματογράφησης και προβαίνουμε σε διορθώσεις – Δικαστικές και Εξωδικαστικές – ελλιπών ή λανθασμένων καταχωρήσεων στοιχείων των Συμβολαίων.

Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη σύναψη των Συμβολαίων τους και τηρούμε – παράλληλα με αυτούς και με τη ρητή συναίνεσή τους – πλήρη φάκελο των ακινήτων τους, ώστε να έχουμε διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έγγραφο τους ενδιαφέρει.