ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Home \ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει Νομικές Υποθέσεις σε επίπεδο Συμβουλευτικής Δικηγορίας αλλά και Δικαστικής Παραστάσεως, σε διάφορους Τομείς Δικαίου, με κυριότερους εκ των οποίων τους κάτωθι :

- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

- ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΣΕΩΝ

- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΑΣΑ ΑΙΤΙΑ ΕΙΤΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

 

- ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

- ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

 

 

- ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 .
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – INTERNET